Cursusvoorwaarden

De lessen vinden plaats in twee lesblokken, van augustus t/m januari en van februari t/m juni.

De lessen vinden plaats volgens het lesrooster. Dit is te vinden op deze website.


 • Een yogales in een lesblok kost € 8,50.
 • Een losse les kost € 10,-
 • Voor nieuwe cursisten is de eerste proefles gratis.
 • Een privéles van een uur kost € 50,-

Betaling per lesblok kan op de volgende manieren:

 • Contant op de eerste lesdag. Doe het gepast in een envelop met je naam erop.
 • Maak het volledig lesgeld over vóór de eerste les o.v.v. je naam op het rekeningnummer wat je via de mail krijgt toegestuurd. 

Bij tussentijdse instroom wordt er in verhouding betaald.

Bij afwezigheid of stoppen

 • Als de docent ziek is of verhinderd, en er is geen invaller beschikbaar, dan wordt het lesgeld gecompenseerd of verrekend met het volgende lesblok.
 • Bij verhindering of ziekte graag tijdig afmelden, liefst via Whattsapp of anders telefonisch of via de mail.
 • Bij verhindering of ziekte mag je iemand anders jouw plaats in laten nemen (bijv. familie, vriend/vriendin), wel na overleg met de docent.
 • Een gemiste les kun je, na overleg met de docent, inhalen op een ander moment in die lesweek/periode.
 • Gemiste lessen worden alleen terugbetaald, na overleg met de docent, in geval van langdurige ziekte, een operatie of verhuizing.
 • Gemiste lessen worden niet terugbetaald in geval van vakanties, werk of stoppen voor het einde van het blok.

Info voor de docent
Zijn er lichamelijke, medische en/of andere problemen die van invloed kunnen zijn op het volgen van de lessen, laat het dan voorafgaand aan de les weten aan de docent.

Deelname aan de lessen is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Evenals het zoekraken van spullen/eigendommen.